where to park icon

Akademia Muzyczna

Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk

Navigate
CURRENT STATUS
0 available spaces
Updated 4 minutes ago

24/7

30 minutes - 0 PLN
Each an hour - 6 PLN

Additional info

Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk

215 total spots

Description

Goście nocujący w Domu Muzyka oraz goście hotelowi nocujący w Domu Sonata, klienci Restauracji Domu Muzyka - bezpłatnie autokar z wycieczką nocującą w Domu Muzyka lub w Domu Sonata lub nocujący tylko kierowca autokaru - opłata indywidualna ustalana przez kierownika Domu Muzyka/Domu Sonata

Dla studentów i pracowników aMuz są dostępne specjalne abonamenty, więcej informacji na https://www.amuz.gda.pl/akademia/infrastruktura/parking,108